QuranRecites.com

Junaid Jamshed Kay Sath Khana Bhi Haram Hai, What Maulana Tariq Jameel Did